De Plusklas

Eén dagdeel per week wordt er aan meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid geboden om samen te komen in een aparte instructiegroep, de Leren Leren Klas. Onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht kunnen deze kinderen zich verder ontwikkelen binnen het kader van hun eigen handelings-/periodeplan. De rest van de week werken deze kinderen aan hun werk in hun eigen groepen.