Team

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, die werkt op beide locaties.
Alle groepen hebben hun eigen vaste leerkracht of, in geval van een duobaan, twee vaste leerkrachten. 
De locatie Montessori heeft twee intern begeleiders. Eén voor de onder- en middenbouw, eén voor de bovenbouw. Zij houden de ontwikkelingen van de kinderen die extra zorg behoeven nauwgezet  in de gaten. Daarnaast ondersteunen zij de leerkrachten bij het ontwikkelen  van speciale, op het individuele kind toegesneden, programma’s. 


Er is één vakleeracht gymnastiek werkzaam op beide locaties. 
Beide locaties hebben een ‘eigen’ conciërge. Tevens worden de directie en het team administratief ondersteund. Onze leerkrachten begeleiden regelmatig een PABO stagiaire.
Zij zijn meestal één dag in de week aanwezig.