Schoolregels

Op school gelden verschillende regels. Op deze pagina vindt u in de rechter kolom de links naar bijvoorbeeld de schooltijden, ziekmelden en verlof. Hieronder kunt u het pestprotocol vinden waarin is beschreven op welke manier wij preventief en correctief omgaan met pesten.