De ouderbijdrage

Jaarlijkse betalen de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van €50,-U betaald dit per kalenderjaar.

Hoewel deze algemene bijdrage vrijwillig is, kan de school het niet zonder stellen. Een bijdrage van de ouders is onontbeerlijk: zonder een bijdrage van de ouders zou de school de kinderen een stuk minder leuke dingen kunnen bieden. Dingen waardoor de sfeer en het klimaat op school juist aangenaam en aantrekkelijk worden. Daarom hecht de ouderraad er aan om via de ouderbijdrage te investeren in een school waar de kinderen zich thuis voelen. De ouderraad stelt voor dat dit bedrag een minimum is, in die zin dat ouders die meer kunnen missen ook gevraagd worden metterdaad een hogere bijdrage te geven. Wij hopen hiermee te bereiken dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen en dat hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan de onderlinge solidariteit tussen ouders/verzorgers.

 

Om het voor u en ons makkelijk te maken doen we dit middels automatische incasso. U vult deze eenmalig in en stopt automatisch bij schoolverlaten. (meer informatie in overeenkomst ouderbijdrage).

U kunt de ouderbijdrage ook met de U-pas voldoen. (U-pas). U dient dit dan aan te geven bij de administratie. 

 

De ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen die de kinderen direct ten goede komen en niet vergoed worden door het rijk of de gemeente. 

Denk hierbij aan: het Doc (voor de aanschaf van nieuwe boeken), uitstapjes van kinderen (bezoek aan een boerenbedrijf of een museum), een bijdrage van € 150 per klas (voor een leuke aankleding van het lokaal), het midwinter- en het slotfeest, kamp, educatieve tuinactiviteiten en meer. 

 

Zo hebben wij de afgelopen jaren gezorgd voor een speeltoestel voor de onderbouw, een aantal zonweringen en een muziekinstallatie die wordt gebruikt bij gezellige ochtenden en het opknappen van het schoolplein. Ieder jaar presenteert de penningmeester van de ouderraad de begroting voor het nieuwe schooljaar. Deze moet jaarlijks worden goedgekeurd. Ook legt de penningmeester verantwoording af voor het gevoerde beleid.

 

De leerkrachten van de school en de Oudercommissie organiseren deze evenementen gezamenlijk, maar alle kosten worden betaald uit de ouderbijdrage. De school stelt een enthousiast team en een modern gebouw beschikbaar maar heeft geen financiële middelen voor andere zaken dan lesmateriaal. Zonder de ouderbijdrage zouden deze evenementen voor de kinderen niet georganiseerd kunnen worden. 

 

Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u door naar de schoolgids, locatie Montessori. U kunt natuurlijk ons ook altijd mailen oc.ooginal@spoutrecht.nl 

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Oudercommissie,

 

Madeleine Pannekoek (Penningmeester Oudercommissie)

 

Download:

Overeenkomst ouderbijdrage