Team

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, die werkt op beide locaties. Ook is er op beide locaties een locatiedirecteur aanwezig. Op de Johan de Witt is dat Karen van der Lugt. Zij is ook de leerkracht van groep 4.


Alle groepen hebben hun eigen vaste leerkracht of, in geval van een duobaan, twee vaste leerkrachten. 

De locatie Johan de Witt heeft één intern begeleider. Zij houdt de ontwikkelingen van de kinderen die extra zorg behoeven nauwgezet  in de gaten. Daarnaast ondersteunt zij de leerkrachten bij het ontwikkelen  van speciale, op het individuele kind toegesneden, programma’s.  

 

Ook is er één vakleerkracht gymnastiek en een conciërge. Tevens worden de directie en het team administratief ondersteund.