De ouderbijdrage

Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals de schoolreis, het schoolkamp en speciale activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie worden betaald.

 

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren en uw kind aan de extra activiteiten die de school organiseert kan meedoen.

 

De ouderbijdrage bedraagt in totaal 50 euro en is in twee delen opgesplitst.

Van een deel gaan we op schoolreisje. Voor groep 1/2 is dat €16,- en voor de groepen 3 t/m 8 €25,-. U kunt ervoor kiezen deze bijdrage niet te betalen maar dan gaat uw kind niet mee op schoolreisje.

 

Om het belang van de ouderbijdrage nogmaals te benadrukken willen wij graag een uitleg geven waar deze voor bedoeld is.


Van de ouderbijdrage worden alle 'extra's' betaald. Een gedeelte gaat rechtstreeks naar de leerkrachten voor de zogenaamde ‘klassenpot’.  De leerkrachten gebruiken deze pot voor onder andere de aanschaf van inrichting voor de klassen, computerbenodigdheden of andere klas-gebonden zaken. Ook de verschillende vieringen, zoals het Kerst- en zomerfeest worden vanuit de ouderbijdrage bekostigd.

 

De ouderbijdrage is, zeker vergeleken met andere scholen, op de Johan de Witt bewust laag gehouden. Des te meer reden om tijdig te betalen, de bijdrage is hard nodig.