Ouderraad (OR)

De JdW heeft een actieve ouderraad (OR) die op dit moment bestaat uit zeven leden. Rudolf (voorzitter); vader van Feline, Mignon (secretaris); moeder van Felixine en Dexter, Elise; moeder van Nouri, Faya en Ilvy, Anouk; moeder van Ravi en Kian, Mark; vader van Emma en Lotte, Esther; moeder van Jayden en Nora, Irma; moeder van Rik, Tess, Mido en Lynn.

 

De OR organiseert, faciliteert en verzint alle festiviteiten tijdens het schooljaar. Denk aan het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, de Kinderboekenweek en het Zomerfeest. Hulp van ouders is daarbij onontbeerlijk. De OR komt om de zes weken bij elkaar en vergadert in de JdW. Juf Amy is bij de vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van de school. De OR werkt actief samen met de leerkrachten en ondersteunt waar nodig. Naast de voornaamste taak van de OR (het helpen organiseren van feesten op school) zijn er ook een aantal andere functies:


- intermediair zijn tussen ouders en school
- contact onderhouden met de MR
- aanspreekpunt zijn voor ouders op of buiten het schoolplein

 

Jaarlijks wordt er aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Afgelopen jaar heeft een bijzonder hoog percentage de bijdrage voldaan, een heugelijk feit.
 

Vragen of ideeën? Spreek ons gerust aan op het schoolplein. Naast de voordeur, in de centrale hal hangt een ‘smoelenboek’ met de huidige OR leden.

Ook via de mail zijn wij te bereiken: orjohandewitt@gmail.com

 

Vriendelijke groeten, de Ouderraad