Activiteiten

Schoolsportdag

Elk jaar is er een schoolsportdag samen met de Johan de Wit locatie voor de groepen 3 t/m 8.
Dit wordt georganiseerd door onze vakleerkrachten van beide locaties.

 

Maandviering
Elke maand is er een maandviering. Alle leerlingen van de Johan de Witt (dus groep 1 t/m 8) zijn hierbij aanwezig. Tijdens de maandviering zorgt iedere groep voor een optreden. Er wordt gezongen, toneel gespeeld of gedanst. Als ouder zijn jullie van harte welkom op de maandviering! Ook jongere kinderen zijn daarbij welkom, maar het is wel de bedoeling dat het kind rustig kijkt en luistert naar het aangeboden programma. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij om de maandviering te verlaten.

 


Avondvierdaagse

Vanaf groep 3 kunnen leerlingen meelopen met de Avondvierdaagse. Deze activiteit valt onder verantwoordelijkheid van de Ouderraad.

 

Sinterklaas
Op onze school zijn ouders en leerkrachten ook druk bezig met het Sinterklaasfeest. Van te voren wordt de school aangekleed in een Sinterklaassfeer,wat er dan ook prachtig uitziet. De Sintcommissie heeft elk jaar iets nieuws bedacht  waardoor de kinderen vol spanning uitkijken naar zijn bezoek aan school. Op de dag zelf vieren we met alle kinderen en ouders dit feest in de gymzaal. Alle groepen presenteren voor Sinterklaas een lied of act. Om 10.00 uur gaat de bovenbouw in hun klas de surprises uitpakken en de onderbouw viert nog samen met sint het feestje door. De groepen 1 tot en met 4 krijgen in hun klas een cadeau van de goedheiligman.

 

Kerstdiner

Ieder jaar wordt het begin van de winter gevierd. In de avond is in de eigen klas, die is omgetoverd in kerstsfeer, een kerstdiner. Alle ouders en leerlingen zorgen gezamenlijk voor een heerlijk kerstdiner, een maaltijd waar alle kinderen ieder jaar weer van smullen.

Slotfeest

Het slotfeest vormt de afsluiting van het schooljaar. Voor de kinderen, leerkracht èn ouders een dag waar telkens naar wordt uitgezien. De activiteitencommissie verzint elk jaar weer een nieuw thema. Met ouders en kinderen feesten we van ’s middags tot in de avond! Er is voor de kinderen een disco en een gezellig spelletjes programma.Voor de ouders is er een band en is er een hapje en een drankje geregeld. Verder sluit groep 8 het jaar steeds af met een eigen musical en afscheidsavond.