KOP jdewitt_school

Contact

aanmelding leerlingen

       

 

Welkom op de locatie Johan de Witt!

 

 

 

 

  De missie van de locatie aan het Beethovenplein is: 

EEN KLEINE SCHOOL, WAAR JE GROOT KUNT WORDEN

 

In de visie van de locatie Johan de Witt heeft de school de opdracht om warmte, veiligheid en geborgenheid te bieden, leren interessant en uitdagend te maken, uit te gaan van talenten en zelfsturing van de kinderen, een multiculturele omgeving te bieden en in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers op weg te gaan naar kennis en vaardigheden.

 

Gedetailleerde informatie vindt u onder de button “Schoolkeuze” verder op deze site en in de Schoolgids (hoofdstuk 1 en 2, respectievelijk “De School” en “Onderwijs op de locatie Johan de Witt”). U kunt de schoolgids op de site van deze locatie vinden onder de button “Actueel”.

Via de overige buttons (School, Groepen, Team en Ouders) kunt u lezen wat er verder allemaal op de locatie Johan de Witt gebeurt.

 

Vriendelijke groet,

Jasper Bunt

directeur obs Oog in Al

       
               
        Let op!
Schooljaar 2014-2015 starten we zoals vorig schooljaar is besloten met onze nieuwe schooltijden. De nieuwe schooltijden zijn dan voor groep 1 t/m 8 op maandag t/m vrijdag dezelfde, namelijk van 8:30 uur tot 14:15 uur.
       
               

 

          

 

 

 

 

     
Powered by Klaskompas