KOP montessori_school

Contact

Aanmelding leerlingen

       

 

Welkom op de locatie Montessori

 

 

 

Het onderwijs op deze locatie is gebaseerd op de ideeën van dr. Maria Montessori. Haar ideeën vormen de missie van de locatie aan het Victor Hugoplantsoen. In de hierbij horende visie staan warmte en veiligheid, betekenisvol leren, samen leren leven, de individuele ontwikkeling van elk kind, vrijheid in gebondenheid en “help mij het zelf te doen” centraal. De laatste drie aspecten behoren specifiek bij het Montessorionderwijs.

Gedetailleerde informatie vindt u onder de button “School” verder op deze site en in de Schoolgids (hoofdstuk 1 en 2, respectievelijk “De School” en “Waar wij voor staan”). U kunt de schoolgids van de locatie Montessori vinden op de website onder de button “Actueel”.

Via de overige buttons (School, Groepen, Team en Ouders) kunt u lezen wat er verder allemaal op de locatie Montessori gebeurt.

 

Vriendelijke groet,

Jasper Bunt

directeur obs Oog in Al
   
       
   
Let op!
Schooljaar 2014-2015 starten we zoals vorig schooljaar is besloten met onze nieuwe schooltijden. De nieuwe schooltijden zijn dan voor groep 1 t/m 8 op maandag t/m vrijdag dezelfde, namelijk van 8:30 uur tot 14:15 uur.
   
         
         
         
         
         
         

 

  

 

 

 

     
Powered by Klaskompas